Banja Luka i Istočno Sarajevo dobili status turističkih mjesta

Banja Luka i Istočno Sarajevo dobili status turističkih mjesta
Banja Luka i Istočno Sarajevo dobili status turističkih mjesta

Banja Luka i Istočno Sarajevo proglašeni su turističkim mjestima u Republici Srpskoj.

U rješenju entitetskog Ministarstva trgovine i turizma se navodi da je cilj ove odluke uspostavljanje centara koji će imati ulogu pokretača turističkog razvoja.

Podsjećaju da se, u skladu sa Zakonom o turizmu, proglašenje turističkog mjesta vrši na osnovu kvantitativnih i kvalitativnih kriterijuma.

Kvantitativni kriterijumi procjenjuju se na osnovu podataka o obimu turističkog prometa (broj dolazaka i noćenja turista) na području jedinice lokalne samouprave u posljednjoj godini koja prethodi godini u kojoj se vrši proglašenje turističkog mjesta.

Također, kvalitativni kriterijumi govore o stepenu izgrađenosti turističke infrastrukture (turistička signalizacija, prirodna i kulturna baština, turistički proizvodi i drugo) i turističke suprastrukture (hoteli, moteli, pansioni, hosteli, seoska domaćinstva, restorani i slično) na području jedinice lokalne samouprave.

Rješenja, kojim su gradovi Banja Luka i Istočno Sarajevo proglašeni turističkim mjestima u RS-u, donesena su na period od pet godina, nakon čega podliježu reviziji, podsjećaju iz entitetskog Ministarstva trgovine i turizma.

FENA