Danas potpisivanje sporazuma o saradnji UNSA i Regionalne Asocijacije Poduzetnica – Poslovna žena

Danas potpisivanje sporazuma o saradnji UNSA i Regionalne Asocijacije Poduzetnica - Poslovna žena
Danas potpisivanje sporazuma o saradnji UNSA i Regionalne Asocijacije Poduzetnica - Poslovna žena - photo: Agencija DAN (arhiv)

Rektor Univerziteta u Sarajevu (UNSA) Rifat Škrijelj i predsjednica Regionalne asocijacije Poduzetnica – Poslovna žena Dženita Zirdum potpisat će danas u Sarajevu sporazum o suradnji.

Sporazum o saradnji Univerziteta u Sarajevu i Regionalne Asocijacije Poduzetnica – Poslovna žena zaključuje se s ciljem unapređenja nastavnog i istraživačkog procesa zajedničkim djelovanjem, kao i stvaranja boljih uvjeta za realizaciju praktične nastave za studente Univerziteta u Sarajevu.

Kako se ističe suradnja će biti usmjerena na aktivnosti koje će doprinijeti afirmaciji prostora visokog obrazovanja i intenzivnoj suradnji u javnom i privatnom sektoru.

To podrazumijeva suradnju u izradi i inoviranju nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu, evaluaciji nastavnih planova i programa, kreiranju ishoda učenja u skladu s potrebama tržišta rada, izradi, inoviranju i realizaciji programa cjeloživotnog učenja, sudjelovanju  stručnjaka iz prakse u nastavi, realizaciji praktičnog dijela nastave; realizaciji studentske prakse; učešću u završnim radovima studenata na svim ciklusima studija; realizaciji stručnih, istraživačkih i naučnih projekata; te sticanju prvog radnog iskustva, zapošljavanju studenata nakon završenog fakulteta, potpori za samozapošljavanje – navodi Služba za odnose s javnošću UNSA.

Potpisivanje sporazuma o suradnji Univerziteta u Sarajevu i Regionalne Asocijacije Poduzetnica – Poslovna žena bit će upriličeno u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, s početkom u 10 sati.

FENA