U Beogradu održana Druga međunarodna studentska konferencija SKEI 2017, najavljena SKEI 2018 u Vukovaru

U Beogradu održana Druga međunarodna studentska konferencija SKEI 2017, najavljena SKEI 2018 u Vukovaru

 

Druga međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 2017 održana je u Beogradu 10. i 11. svibnja u organizaciji beogradske Visoke škole modernog biznisa MBS.

Partneri konferencije bili su Sveučilište „VITEZ“, Veleučilište „Lavoslav Ružička“  Vukovar i Udruga ekonomista i menadžera Balkana, UdEkoM, Beograd.

 

Podsjetimo, inicijativu za pokretanje međunarodne studentske konferencije, koja je prvi put održana prošle godine u Vitezu, uputila je prodekanica Fakulteta poslovne ekonomije Sveučilišta „VITEZ“, doc.dr. Jamila Jaganjac, a kao rezultat ove inicijative sklopljeni su i međunarodni sporazumi između svih partnerskih VŠU, čime se otvaraju mogućnosti i za druge vidove suradnje. 

 

,,Studentska konferencija, s međunarodnim učešćem, ima za cilj omogućiti transfer znanja i poslovni networking  za studente, profesore,  gospodarstvo, ustanove i ostale zainteresirane te pružiti mogućnost studentima završnih godina studija, kao i diplomiranim studentima da predstave svoja istraživanja i primjenjiva rješenja. SKEI omogućava studentima da iskustva pisanja, prezentiranja i objavljivanja stručnih i znanstvenih radova stječu u međunarodnom okruženju“, kazala je prodekanica FPE, doc.dr. Jamila Jaganjac, ističući kako su studenti Sveučilišta „VITEZ“  i ove godine pokazali visoki stupanj zanimanja za učešće na konferenciji kao i za razmjenu iskustava i znanja sa svojim kolegama s partnerskih ustanova. 

Iduća konferencija, SKEI 2018, trebala bi biti održana u Vukovaru.

Sveučilište/Univerzitet Vitez

Share this post on social media