PRIJEDOR: Klanjana kolektivna dženaza za 86 žrtava

PRIJEDOR: Klanjana kolektivna dženaza za 86 žrtava
PRIJEDOR: Klanjana kolektivna dženaza za 86 žrtava - photo: Agencija DAN

U Vedrom polju u Hambarinama danas je klanjana kolektivna dženaza za 86 žrtava iz Prijedora i Kotor-Varoši. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti čiji su posmrtni ostaci uglavnom ekshumirani na Korićanskim stijenama.

Najmlađe žrtve koje su ukopane su mladići koji su, kada su ubijeni, imali svega 19 godina: Samir (Sadika) Garibović, Emir (Kemala) Đonlagić i Suad (Mehe) Kljajić. Suad je ukopan zajedno sa svojim ocem Mehom.

Najstarija žrtva koja je ukopana je Bećir (Adema) Bešić, rođen 1931. godine.

Konačni smiraj su našli otac i sin, Elezović Hajrudin i Jasmin, braća Edin i Emir Elezović te Fahrudin Elezović.

Zajedno su ukopani i otac i sin Šerif i Zafir Bajrić te braća Zulić, Mirsad i Suad; braća Jakupović, Armin i Dedo; braća Grabić, Mustafa i Vejsil; te braća Sivac, Nedžad i Edin.

Nakon kolektivne dženaze, posmrtni ostaci žrtava su ukopani u više različitih mezarija, a u skladu sa željama njihovih porodica.

Najveći broj žrtava, 68 njih, ukopan je u Šehidskom mezarju Kamičani, dok su ostali ukopani u Šehidskim mezarjima Čarakovo, Hambarine, Bišćani, Skela, Rizvanovići te Šehidskom mezarju Dabovci u Kotor Varoši.

Žrtve koje su danas ukopane nakon kolektivne dženaze u Prijedoru su:

1.         Zulić (Latif) Nedžad  (1970)

2.         Zulić (Uzeir) Mesud  (1966)

3.         Balić (Selim) Jusuf    (1951)

4.         Beriša (Smail) Razim (1964)

5.         Čolić (Muho) Hamdija (1961)

6.         Muretčehajić (Hase) Idriz (1958)

7.         Zulić (Alija) Mirsad (1961)

8.         Zulić (Alija) Suad (1965)

9.         Bajrić (Ramo) Šerif (1941)

10.       Bajrić (Šerif) Zafir (1971)

11.       Mujkanović (Redžep) Fahrudin (1963)

12.       Sivac (Ibrahim) Merzuk (1961)

13.       Šljivar (Halil) Omer (1963)

14.       Sikirić (Smail) Mesud (1966)

15.       Hodžić (Redžep) Rasim (1955)

16.       Mujkanović (Esad) Senad (1971)

17.       Grabić (Meho) Mustafa (1969)

18.       Grabić (Meho) Vejsil (1971)

19.       Bešić (Adem) Bećir   (1931)

20.       Jezerkić (Avdaga) Ahmet (1952)

21.       Kahrimanović (Fehim) Dursum (1958)

22.       Bešić (Meho) Nihad   (1971)

23.       Kešić (Hasan) Senad  (1964)

24.       Blažević (Hamdija) Ahmet (1962)

25.       Garibović (Sadik) Samir (1973)

26.       Bašić (Muharem) Rasim (1941)

27.       Mehmedagić (Bećo) Ale (1951)

28.       Jakupović (Mustafa) Armin (1967)

29.       Jakupović (Mustafa) Dedo (1950)

30.       Trnjanin (Ibrahim) Zijad (1946)

31.       Bešić (Muhamed) Nihad (1966)

32.       Kahrimanović (Edhem) Almir (1963)

33.       Mrkalj (Omer) Himzo (1942)

34.       Salihović (Hilmo) Nedžad (1970)

35.       Kapetanović (Mustafa) Alija (1970)

36.       Ališić (Mehmed) Edin (1966)

37.       Turkanović (Hamdija) Suad (1960)

38.       Sivac (Munib) Nedžad (1971)

39.       Sivac (Munib) Edin (1966)

40.       Sivac (Šefik) Kasim (1968)

41.       Krivdić (Zijad) Muharem (1971)

42.       Fazlić (Refik) Almir (1960)

43.       Mujkanović (Murat) Fadil (1940)

44.       Bešić (Smajo) Nedžib (1954)

45.       Pervanić (Omer) Mesud  (1956)

46.       Crnić (Derviš) Uzeir (1937)

47.       Tadžić (Ibrahim) Zijad (1953)

48.       Hegić (Avdo) Mesud (1955)

49.       Vehabović (Miralem) Mirsad (1966)

50.       Pervanić (Zaim) Mustafa (1942)

51.       Kuburaš (Ćazim) Sabahudin  (1971)

52.       Elezović (Kasim) Fahrudin (1947)

53.       Elezović (Salih) Hajrudin (1947)

54.       Elezović (Hajrudin) Jasmin (1971)

55.       Elezović (Muharem) Emir (1970)

56.       Elezović (Muharem) Edin (1968)

57.       Medić (Hilmija) Šefik (1949)

58.       Muranović (Salih) Samir (1968)

59.       Garibović (Emin) Zuhdija (1966)

60.       Čejvan (Hasan) Alija (1950)

61.       Čejvan (Ibrahim) Zijad (1967)

62.       Mahmuljin (Arif) Ibrahim (1963)

63.       Garibović (Osman) Šefik (1957)

64.       Hrnić (Mumin) Harun (1967)

65.       Kulašić (Mustafa) Husein (1970)

66.       Muretčehajić (Jusuf) Edin (1971)

67.       Kadirić (Meho) Zuhdija (1959)

68.       Jaskić (Jasim) Fehret (1960)

69.       Kulašić (Omer) Abaz (1950)

70.       Krivdić (Mehmed) Nihad (1953)

71.       Đonlagić (Kemal) Emir (1973)

72.       Kljajić (Ahmet) Meho (1954)

73.       Kljajić (Meho) Suad  (1973)

74.       Jakupović (Rešid) Ibrahim (1954)

75.       Oruč (Osman) Refik (1970)

76.       Gutić (Hasan) Mirsad (1968)

77.       Avdić (Sulejman) Rasim (1939)

78.       Bešić (Hamid) Zilhad (1941)

79.       Blažević (Sulejman) Šerif (1947)

80.       Softić (Edhem) Ekrem (1963)

81.       Blažević (Sejdo) Džemal  (1970)

82.       Čolić (Đemal) Hasan (1971)

83.       Kararić (Emin) Zebir (1945)

84.       Kararić (Ahmet) Isak (1959)

85.       Šljivar (Imšir) Omer  (1960)

86.       Blažević (Avdo) Elvir (1972).

FENA/Agencija DAN