Skupština SBK/KSB u utorak o Zakonu o koncesijama

Skupština SBK/KSB u utorak o Zakonu o koncesijama
Skupština SBK/KSB u utorak o Zakonu o koncesijama

Skupština Srednjobosanskog kantona zasjedat će 2. juna u Travniku, a očekuje se rasprava o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o koncesijama te izmjeni Zakona o rudarstvu.

Na predloženom dnevnom redu je dopuna Odluke o premiji, odnosno o učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite te Nacrt zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi.

Zastupnici bi se, takođe, trebali izjasniti o Nacrtu zakona o javnim skijalištima i izvještaju o radu kantonalne Vlade u vrijeme trajanja pandemije koronavirusa.

Planirana je, takođe, rasprava o federalnom Nacrtu zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca te o federalnom Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.

Sjednica Skupštine SBK/KSB će, kako je najavljeno, biti održana 2. juna u prostorijama Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku.

FENA/Agencija DAN