Dio nekadašnjeg vojnog aerodroma Željava dat na korištenje Gradu Bihaću

Dio nekadašnjeg vojnog aerodroma Željava dat na korištenje Gradu Bihaću
Dio nekadašnjeg vojnog aerodroma Željava dat na korištenje Gradu Bihaću - photo: ilustracija

Federalna vlada je na sjednici u četvrtak u Mostaru donijela Odluku da dobit Lutrije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu od 950.150 maraka bude raspoređena za investiranje u razvoj tog društva, kako je to predložio Nadzorni odbor.

Usvojeno je i izvješće o prošlogodišnjem poslovanju i dana je suglasnost na Plan poslovanja Lutrije BiH za 2019. godinu.

Na sjednici, federalna vlada donijela je Odluku o davanju na korištenje dijela objekta u okviru kompleksa “Rakovica” Upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo, bez naknade.

Donesene su i odluke kojima je Gradu Bihaću na korištenje bez naknade i na razdoblje od deset godina, dat lokalitet bivšeg vojnog aerodroma “Željava”, a Općini Visoko privremeno ustupljena kasarna “Vranica” za potrebe mjesne zajednice Vranica.

Vlada je donijela Rješenje kojim se dozvoljava korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknada za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem načelnika Općine Žepče, putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje od 1.10.2018. godine.

Usvojeno je i završno izvješće o provođenju Programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih proračunom FBiH za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu na dan 31.12.2018. godine.

Federalna vlada zadužila je JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo da, u suradnji s timom odvjetnika, poduzima sve potrebne aktivnosti, u skladu s Pravilima arbitraže i vremenskim rasporedom postupka, vezano za arbitražu pred Arbitražnim sudom u Parizu koji je pokrenuo Osijek-Koteks d.d.

Osijek protiv JP Ceste Federacije BiH po osnovu sporova u vezi ugovora za izvođenje radova na izgradnji Sarajevske obilaznice – LOT 2 Butila – Briješće – Stup.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije povodom zahtjeva Općinskog suda u Travniku za davanje prethodne suglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad gospodarskim društvom Binas d.d. Bugojno.

Primljena je na znanje informacija o realizaciji zaključaka Vlade FBiH za razdoblje siječanj – travanj 2019. godine, te prihvaćena informacija o izradi Strategije razvoja FBiH 2021.-2027. godina, za što je Federalnom zavodu za programiranje razvoja iz tekuće rezerve Proračuna FBiH za 2019. godinu odobrena 61.600 maraka.

Usvojena je informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih odlukama Vlade Federacije BiH privrednim društvima Pretis d.d. Vogošća u iznosu od 1.900.000 maraka od 12.12.2018. godine, i PS Vitezit d.o.o. Vitez u iznosu od 300.000 maraka od 21.9.2018. godine, realiziranih iz sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH putem posebnog fonda Razvojne banke Federacije BiH.

Što se tiče kadrovskih rješenja, federalna vlada dala je prethodne suglasnosti za imenovanje Zdenka Klepića, Igora Planinića i Vedrana Smiljanića za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora Aluminija d.d. Mostar.

Nakon što je razriješila jednog člana Nadzornog odbora gospodarskog društva KTK Visoko d.d. Visoko, Vlada FBiH je dala prethodnu suglasnost za imenovanje Zvonimira Pavlovića za vršitelja te dužnosti, a najduže na razdoblje do tri mjeseca.

Vlada je danas za člana Odbora za reviziju JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar imenovala Ismeta Hajdara, dok je Marinko Bošnjak opunomoćen da zastupa Vladu FBiH na izvanrednoj Skupštini dioničara Aluminija d.d. Mostar, a Renato Škrobo na Skupštini JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar.

Vlada je dala prethodne suglasnosti za imenovanje Aide Soko za člana Odbora za reviziju Energopetrola d.d. Sarajevo u ime državnog kapitala, kao i za imenovanje Hermedina Zornića za vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora tog društva u ime državnog kapitala, do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Prethodna suglasnost dana je i Nadzornom odboru Željeznica Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršitelja dužnosti člana Uprave ovog javnog poduzeća Ivana Brkića, prije isteka mandata zbog imenovanja na drugu dužnost, izvijestio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

FENA