Ministar Bukvarević pozvao na usvajanje boračkog zakona

Bukvarević: Borci dali veliki doprinos u izradi zakona o demobilisanim borcima
Bukvarević: Borci dali veliki doprinos u izradi zakona o demobilisanim borcima - photo: FENA (arhiv)

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević pozvao je zastupnike u federalnom parlamentu da usvoje zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojeg je u četvrtak u Mostaru Vlada FBiH utvrdila u formi prijedloga i po hitnom postupku uputila u parlamentarnu proceduru.

Uz ovaj prijedlog, Vlada je na sjednici usvojila i zaključak u kojem se zadužuje Federalno ministarstvo finansija da pripremi rebalans budžeta. Vlada je stava da se zajedno u parlamentarnoj proceduri nađu ili na istoj sjednici usvoje, prije svega, rebalans budžeta Federacije BiH za 2019. godinu kako bi se osigurala adektavna sredstva i kako bi primjena ovog zakona počela od 1. jula 2019. kako je to zahtjev boraca – rekao je ministar Bukvarević novinarima.

Napomenuo ja kako je usvojen i zaključak da nakon što se izglasa navedeni zakon, prestaje važiti Sporazum sa predstavnicima boraca o dostignutom obimu prava i sredstava za boračko invalidsku zaštitu jer novi zakon predviđa povećanje stavke za pitanje boraca.

Bukvarević je istakao kako će novim zakonom biti obuhvaćeno oko 20.000 demobilisanih boraca te da je za njegovu realizaciju u toku jedne godine potrebno osigurati dodatnih 50 miliona konvertibilnih maraka.

Krajnje je vrijeme da se donese ovaj zakon kojega ta populacija nema od 2010. godine. Znamo da se radi o jednoj vrlo važnoj kategoriji građana koja je dala veliki doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine – poručio je ministar Bukvarević.

Demobilisani borci i članovi njihovih porodica mogu ostvariti više prava na osnovu novog zakona. Riječ je o pravima na zdravstvenu zaštitu, liječenje u inostranstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova, troškove prijevoza za liječenje u drugom kantonu i besplatno liječenje PTSP-a.

Također su osigurani povoljniji uslovi i prioritet pri zapošljavanju, pomoć u slučaju smrti, novčana egzistencijalna naknada, prijevremeno povoljnije penzionisanje i duži godišnji odmor po osnovu učešća u oružanim snagama.

Egzistencijalnom novčanom naknadom bit će obuhvaćeni demobilisani borci koji imaju 57 godina i stariji, a koji su najmanje jednu godinu bili učesnici u oružanim snagama, najmanje jednu godinu na zavodu za nezaposlene i koji nemaju nikakvih drugih prihoda.

Uz ta prava, propisana je i javna objava jedinstvenog registra boraca i korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

FENA