JU BOLNICA TRAVNIK: Privremena zabrana posjeta

JU BOLNICA TRAVNIK: Privremena zabrana posjeta
JU BOLNICA TRAVNIK: Privremena zabrana posjeta - photo: Agencija DAN

JU BOLNICA TRAVNIK

v.d.D I R E K T O R

 

Broj:10-  2475 /19

Travnik, 27.03.2019.g

 

 

 

Po preporuci Tima za kontrolu bolničkih infekcija JU Bolnice Travnik, a zbog pogoršanja epidemiološke situacije i u cilju prevencije širenja bolesti, direktor dana 27.03.2019.godine donosi

 

PRIVREMENU ZABRANU

POSJETA PEDIJATRIJSKOJ SLUŽBI BOLNICE

 

I

Privremeno se zabranjuje posjeta pacijentima Pedijatrijske službe JU Bolnice Travnik.

II

Privremena zabrana će prestati nakon poboljšanja epidemiološke situacije.

 

III

Privremena zabrana stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

 

v.d.  D I R E K T O R :

Prim.dr.Mirsad Granov