Za 11 mjeseci 2021. u BiH 875,8 hiljada turista, i dalje pozitivna očekivanja

Za 11 mjeseci 2021. u BiH 875,8 hiljada turista, i dalje pozitivna očekivanja
Vlašić - photo: Agencija DAN

U periodu januar – novembar 2021. godine turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 875.838 posjeta, što je više za 89,9 posto i 2.061.353 noćenja, što je više za 77,5 posto u odnosu na isti period 2020. godine.

U poređenju sa istim periodom 2019.godine, godini prije izbijanja pandemije Covid -19, u Bosni i Hercegovini su boravila 1.544.452 turista, koji su ostvarili 3.178.416 noćenja.

Broj noćenja domaćih turista u periodu januar – novembar 2021.godine bio je viši za 38,1 posto, dok je broj noćenja stranih turista bio viši za 137,8 posto u odnosu na isti period 2020. godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja za 11 mjeseci prošle godine učešće domaćih turista bilo je 47 posto, dok je 53 posto bilo učešće stranih turista.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja u prvih 11 mjeseci prošle godine ostvarili su turisti iz: Srbije (15,7 posto), Ujedinjenih Arapskih Emirata (12,6 posto), Hrvatske (10,1 posto), Saudijske Arabije (8,3 posto), Njemačke (5,4 posto), Kuvajta (4,0 posto), Turske (3,9 posto) i Slovenije (3,6 posto), što je ukupno 63,6 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 36,4 posto noćenja, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Po dužini boravka stranih turista u BiH, na prvom mjestu su: Finci sa prosječnim zadržavanjem od 4,4 noći, Iranci sa 4,3 noći, Kuvajćani sa 4,0 noći, Kinezi sa 3,4 noći, Maltežani sa 3,3 noći, te turisti iz Katara sa 3,2 noći i Indije sa 3,1 noći.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja za 11 mjeseci prošle godine ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,9 posto.

Turizam je važan uslužni sektor za Bosnu i Hercegovinu (BiH) – a mogao bi biti još važniji jer npr. predstavljao 5,5 posto ukupnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) u 2018. godini, što je bilo povećanje sa 4,1 posto u 2014. godini – istaknuto je u izvjеštaju Međunarodne finansijske korporacije, članice Grupacije Svjetske banke, pod nazivom BiH Dijagnostika sektora turizma: Izazovi i mogućnosti za izvrsnost sektora.

Svrha analize tog sektora, predstavljene u izvještaju, bila je  pregled stanja turizma prije COVID-19, kao i definisati preporuke za daljnji razvoj.

U 2019. godini, turizam je predstavljao 50,3 posto ukupnih usluga, a izvoz putničkih usluga doprinio je 2,055 milijardi KM (oko 1,3 milijarde dolara) u istoj godini. Između 2014. i 2019. godine, prihodi ostvareni od stranih putnika, koji se smatraju djelatnošću izvoza usluga povećani su za 54,8 posto.

U posljednjih 25 godina prije COVID-19, BiH je bilježila brz rast dolazaka turista. Godišnji broj posjetilaca porastao je sa 115.000 u 1997. godini na više od 1,5 miliona u 2019. godini, što je bilo više nego desetostruko povećanje.

U rezimeu izvještaja se sugerira kako u BiH, da bi zemlja oslobodila svoj puni potencijal za održiv i rezilijentan rast turizma, moraju postojati poticajni faktori, uključujući stabilno političko i ekonomsko okruženje, poticajno poslovno okruženje koje je racionalizirano i raspoloživost radne snage s neophodnim obrazovanjem i vještinama.

Misija USAID u BiH u svojoj analizi, objavljenoj nedavno, predviđa da će se sektori turizma i ugostiteljstva vratiti na nivo zaposlenosti iz 2019. godine do kraja 2023. godine, što je oko 30.400 zaposlenih.

Očekuju također da će broj zaposlenih u turizmu od 2024. do 2027. godine biti povećan za 12.400, jer će hoteli povećati iskorištenost soba, a kompanije u oblasti turizma povećati obim usluga i proizvoda i unaprijediti ih, što su rezultati Analize i predviđanja potreba ljudskog kapitala koje je proveo USAID Turizam.

FENA

Share this post on social media