VIDEO: Ovogodišnji rođendan BH Telecom obilježio brojnim društveno korisnim aktivnostima

Kompanija BH Telecom je ove godine svoj rođendan obilježila brojnim društveno korisnim aktivnostima. Obilježavanje je počelo ozvaničenjem saradnje BH Telecoma sa Plivačkim klubom za osobe sa invaliditetom Spid iz Sarajeva čime je ukazano na potrebu brige o djeci sa invaliditetom i značaju podrške klubovima koji se volonterski angažuju za rad sa djecom.

U saradnji sa Udruženjem Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH, Uprava kompanije je posjetila Roditeljsku kuću za smještaj djece oboljele od malignih bolesti koja na liječenje dolaze izvan Sarajeva te članove njihovih porodica. Članovi Uprave su obišli prostorije kuće i učestvovali u radno-okupacionoj radionici pravljenja Zlatne vrpce zajedno sa roditeljima i djecom.

Također je realizovana aktivnost pod nazivom „Knjiga je moj najbolji prijatelj“ tokom koje je uručen određeni knjižni fond najugroženijim bibliotekama u BiH, pa su knjige istovremeno uručene bibliotekama u Srebrenici, Goraždu, Donjem Vakufu i Biblioteci za slijepa i slabovidna lica u Sarajevu.

U petak, 02. septembra, na parkingu poslovne zgrade BH Telecoma je održana pokazna vježba Vatrogasne brigade Kantona Sarajevo i Gorske službe spašavanja za učenike OŠ Isak Samokovlija te je pripadnicima ovih službi BH Telecom uručio 50 CAT mobilnih telefona.

Zadnja aktivnost je realizovana u subotu, 03. septembra, tokom koje su zapolenici BH Telecoma proveli aktivnost pošumljavanja brda Zmajevac pored Zenice.

5. septembar – Dan BH Telecoma

Kompanija BH Telecom već 11 godina obilježava 5. septembar kao Dan kompanije. Ovaj datum je značajan jer predstavlja godišnjicu od telekomunikacijske deblokade Bosne i Hercegovine.
Početkom septembra 1993. godine, u najtežim ratnim uslovima, stručnjaci tadašnjeg JPPTT su uspjeli montirati i pustiti u rad međunarodnu satelitsku vezu Bosna i Hercegovina – Švajcarska (Sarajevo – Bern), uz korištenje međunarodnog kôda 387 dodijeljenog BiH od strane Međunarodne telekomunikacione unije /ITU/ te godine, posredstvom EUTELSAT-a. Ova veza je imala kapacitet 2 Mbit/s, odnosno 30 govornih kanala. Oprema je montirana u rekordnom roku, veza je uspostavljena 3. septembra, a puštena u javni saobraćaj 5. septembra 1993. godine.
To je bio veliki podvig naših stručnjaka, jer je uspostava međunarodnih veza u tim danima bila od izuzetnog značaja za državu Bosnu i Hercegovinu i njene građane.

Poslovanje BH Telecoma u prvoj polovini 2016. godine

Namjera menadžmenta BH Telecoma u 2015. godini je bila stabilizacija rezultata na bazi upravljanja troškovima i uspješno je provedena sa smanjenjem troškova u iznosu od cca. 30 miliona KM. Plan za 2016.godini se zasnivao na stabilizaciji prihoda i prihodi su isti kao i u 2015.godini.
Dobit BH Telecom ostvarena u periodu prvih šest mjeseci 2016.godine iznosi 36,3 miliona KM i manja je za 7 miliona u odnosu na isti period prošle godine zbog knjiženja troškova održavanja koji su u prošloj godini knjiženi u drugom dijelu godine. Fakture za održavanje u visini od oko 25 miliona KM u 2015. godini su stigle u drugoj polovini godine pa nisu ni knjižene u prvom dijelu godine, a u 2016. godini su knjiženi od početka godine. Očekuje se da će na kraju godine i taj dio bit iznivelisan i da će i dobit biti na nivou iz 2015. godine.

Iako je prisutan trend pada na telekomunikacijskom tržištu zbog korištenja besplatnih usluga, BH Telecom je korisnicima ponudio novi set usluga kojima se kompenzira pad tradicionalnih usluga te je u nekim mrežama povećan broja korisnika i na bazi toga zadržan nivo prihoda.

Broj korisnika

 

OPIS 31.07.2015. 31.07.2016.
1. FIKSNI GOVORNI PRIKLJUČCI 389.069 360.962
2. PRISTUP INTERNETU 189.140 202.593
3. IPTV 131.991 154.898
4. MOBILNE GOVORNE USLUGE 1.563.298 1.572.803

 

 Budući projekti

Što se tiče planova za 2016.godinu važno je napomenuti da BH Telecom planira novi koncept integrisane ponude usluga za poslovne korisnike i to: IPTV bazirana integrisana ponuda za Hotele i integrisana ponuda za male i srednje kompanije. Očekuju se i novi proizvodi u segmentu M2M usluga: Siguran dom, Nadzor vozila te drugi projekti koje realizujemo s poslovnim partnerima.
Ako govorimo o razvoju ponude postpaid paketa, ista će svakako biti fleksibilnija u domenu asembliranih paketa gdje korisnik bira kombinaciju sadržaja paketa (saobraćaj) i telefona iz ponude. Planirano je i unaprijeđenje bazične ponude usluga mobilnog/fiksnog pristupa internetu.

U 2015.godini smo potpisali ugovore sa 714 partnera i izdvojili cca. 4,5 miliona KM za oblast sporta, kulture, nauke i humanitarnog rada. Ove godine je do sada izdvojeno 4 miliona KM kroz ugovore sa 642 partnera i sigurno dokazuje korporativno opredjeljenje za ulaganje u društvo te svrstava BH Telecom u najboljeg partnera sportskih reprezentacija, najvažnijih kulturnih događaja i najugroženijih segmenata društva.

Dobre priče nastavljamo…

 

Share this post on social media