Održana prezentacija projekta: Brza cesta Lašva (petlja)-Nević Polje-Donji Vakuf

BH Telecom

Danas, 9. rujna 2016. god. u Vitezu u organizaciji Županijskog odbora HDZ BiH ŽSB održana prezentacija projekta:

– Brza cesta Lašva – petlja Nević Polje- Donji Vakuf, s posebnom analizom dionice kroz poslovni centar PC-96. Vitez

– Izrada preliminarnih studija i projekata za poboljšanje ceste na SEETO Ruti 2a: Lašva – Jajce – Ugar (međuentitetska linija razgraničenja)

Riječ je o projektu vrijednom 364 milijuna KM, čija je dužina 23,6 kilometra. Na ovoj dionici, Lašva–petlja Nević Polje-Donji Vakuf planirana je izgradnja deset tunela ukupne dužine dva i pol kilometra, te 20 mostova ukupne dužine 2,3 kilometara.

Osim organizatora ove prezentacije predsjednika Županijskog odbora HDZ BiH ŽSB Nikole Grubešića, prezentaciji su nazočili i predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara, predsjedateljica Doma naroda FBiH Lidija Bradara, direktor JP Ceste FBiH Ljubo Pravdić, ministrica obrane BiH Marina Pendeš, predsjedatelj Sabora KSB Josip Kvasina, ministri u Vladi KSB imenovani na prijedlog HDZ BiH i drugi dužnosnici HDZ BiH iz ŽSB sa svih razina vlasti.

Pored navedenih dužnosnika HDZ BiH, prezentaciji su nazočili i gospodarstvenici općine Vitez koji su izrazili veliko zanimanje za ovaj projekt jer je od iznimnog značaja za gospodarstvo općine Vitez i šire regije.

Projekt su prezentirali Zdenko Antunović, dipl.ing.arh. savjetnik ministra za prostorno uređenje i voditelj pod odjela za prostorno planiranje, građenje i zaštitu okoliša HNS-a, Predrag Kožulj, dipl.ing.građ. i Berislav Crnjac, dipl.ing.građ.

Ured za informiranje ŽO HDZ BiH ŽSB

Share this post on social media