Početkom 2017. počinje otpuštanje zaposlenih iz javne uprave

Početkom 2017. počinje otpuštanje zaposlenih iz javne uprave

Plaće u javnom sektoru u BiH su najveće u jugoistočnoj Europi. Tražili smo da se smanji takva javna potrošnja i radimo na tome da se to desi u naredne tri godine, rekao je prije nekoliko dana medijima Nadim Ilahi, šef Misije MMF-a za BiH.

Osim smanjenja plaća, odnosno ukupne javne potrošnje, predstavnici BiH su se u pismu namjere, koje je prethodilo odabravanju kredita MMF-a,  obvezali na smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru.

”Reforma javne uprave će nam omogućiti da uvedemo veću fleksibilnost u radno-pravne odnose i pomoći da smanjimo broj zaposlenih u javnom sektoru uz istovremeno povećanje efikasnosti. Vijeće ministara i entitetske vlade su usvojili strateške planove za obuzdavanje plaća (putem uzdržavanja od povećanja osnovice za plaće, koeficijenata i naknada) i smanjenja ukupne zaposlenosti u javnom sektoru za vrijeme programa, s početkom u 2017. godini (prethodna mjera)”, naveli su naši predstavnici u pismu namjere.

Također, entitetske vlade i Vijeće ministara BiH će, uz pomoć Svjetske banke, uspostaviti registre zaposlenih u javnom sektoru koji će uključivati zaposlene u kantonima, općinama, zdravstvenim ustanovama i vanproračunskim fondovima.

Ovaj registar i projektni zadatak koji je pripremila Svjetska banka će biti osnova za operacionalizaciju strateških planova za smanjenje zaposlenosti u javnom sektoru.

Vijeće ministara i entitetske vlade bi trebale usvojiti operativne planove za smanjenje ukupne zaposlenosti u javnom sektoru na osnovu registara koji su uspostavljeni uz pomoć Svjetske banke.

Vijeće ministara BiH je već, kako saznajemo, krajem lipnja/juna na svojoj sjednici usvojilo Politiku Vijeća ministara BiH o ograničavanju javne potrošnje na plaće i naknade zaposlenih u institucijama BiH, čime je realiziran dio obveza iz Reformske agende 2015. – 2018. godine, ali  i dio obveza iz Pisma namjere koje su vlasti BiH uputile Međunarodnom monetarnom fondu iz nadležnosti Vijeća ministara BiH.

Prema toj Politici, u institucijama BiH nema povećanja osnovice na plaću, uključujući povećanje osnovice na plaću, koeficijenata i naknada zaposlenih, a u srednjoročnom razdoblju bit će izrađeni planovi za smanjenje administracije u institucijama BiH, kako bi javna uprava bila efikasnija i jednostavnija s manje troškova. Pridržavanje moratorija na povećanje plaća, uključujući uzdržavanje od povećanja osnovice za plaću, koeficijenata i naknada, planirano je da bude kontinuirana strukturalna odrednica, a postavljeni su i kvartalni indikativni ciljevi za tekuću potrošnju u Institucijama BiH i vladama entiteta.

Podsjetimo, Srbija se također suočava sa zahtjevom MMF-a koji je, u sklopu reforme javne uprave, tražio otpuštanje velikog broja prekobrojnih u državnoj administraciji.

Ugovor sa MMF-om predviđa je da do kraja ove godine broj zaposlenih u javnoj upravi Srbije bude manji za 35.000.

D.K./AKTA.ba

Share this post on social media