Kadrovska rješenja Vijeća ministara: Habota preuzela DEI, Čiča v.d. direktora Agencije za antidoping kontrolu

Kadrovska rješenja Vijeća ministara: Habota preuzela DEI, Čiča v.d. direktora Agencije za antidoping kontrolu
Kadrovska rješenja Vijeća ministara: Habota preuzela DEI, Čiča v.d. direktora Agencije za antidoping kontrolu - photo: Patria

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za državnu službu BiH, imenovalo je Elviru Habota za direktoricu Direkcije za europske integracije (DEI) BiH, na mandat od pet godina, počevši od 03.10.2023. godine.

Istovremeno, doneseno je Rješenje o razrješenju dosadašnjeg direktora DEI BiH Edina Dilberovića, koje stupa na snagu 02.10.2023. godine.

Vijeće ministara BiH razriješilo je Miju Krešića funkcije vršitelja dužnosti ravnatelja Agencije za antidoping kontrolu BiH, na osobni zahtjev. Rješenje o razrješenju stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana objave u „Službenom glasniku BiH.

Istovremeno, na funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja Agencije za antidoping kontrolu BiH imenovan je Nikola Čiča, do okončanja natječajne procedure, a naviše na razdoblje od tri mjeseca.

Patria

Share this post on social media