Vijeće EU pozvalo Evropsku komisiju da da mišljenje o aplikaciji BiH

Vijeće za opće poslove Evropske unije odlučilo je danas da provede postupak utvrđen članom 49. Ugovora o Evropskoj unji i u skladu s tim pozvalo je Evropsku komisiju da da svoje mišljenje o aplikaciji BiH za članstvo.

To znači da trebaju pripremiti upitnik sa oko 3.000 pitanja koji bi trebao doći do kraja godine.

Vijeće je podsjetilo da je tadašnji predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović predao aplikaciju BiH za članstvo u EU 15. februara 2016. godine.

Pozivajući se na obnovljeni koncenzus o proširenju, Vijeće još jednom potvrđuje da budućnost zapadnog Balkana leži u Evropskoj uniji. Još jednom je istaknuto da napredak svake zemlje prema EU zavisi od njenih individualnih napora da ispoštuje kriterij iz Kopenhagena i od uslovljenosti procesa stabilizacije i pridruživanja.

Također je pozdravljen značajan napredak u provođenju Reformske agende koju su usaglasile vlasti na svim nivoima. Vijeće je pozvalo BiH da nastavi sa naporima na osiguravanju efikasnog provođenja Reformske agende u skladu sa rasporedom iz akcionog plana koji su usaglasile vlasti u BiH u korist njenih građana i u bliskoj saradnji sa EU, međunarodnim finansijskim institucijama i medjunarodnim partnerima, kao i sa civilnim društvom.

Vijeće je također pozdravilo parafiranje Protokola o stabilizaciji i pridruživanju kojim se uzima u obzir pristupanje Hrvatske EU. Puno provodjenje SSP-a, uključujući i njegovu adaptaciju predstavlja važan element posvećenosti BiH procesu evropskih integracija.

Vijeće Evropske unije  pozdravilo je sporazum o uspostavljanju mehanizma koordinacije o pitanjima EU i pozvalo sve nivoe vlasti u BiH da osiguraju njegovo efikasno provođenje.

FENA

Share this post on social media