Danska želi zatvoriti svoju granicu za migrante

Danska vlada je predložila danas glasanje za zakon koji će omogućiti zatvaranje granica za migrante, ako dolasci migranata budu na vrhuncu.

– Moramo se nositi s pritiskom. To je razlog što uvodimo hitne kočnice da bismo bili u mogućnosti vratiti azilante na granicu – rekla je ministrica za imigracije Inger Stojberg.

Mjera je inspirana zakonom usvojenim u junu u Norveškoj, koja dozvoljava policiji da vraća osobe koje dođu na granicu da traže azil, bilo da su one u “kriznoj situaciji” ili dolaze iz neke druge nordijske zemlje.

Danska je prihvatila 4.700 zahtjeva za azil od početka godine i predviđa ih oko 10.000 godišnje. U 2015. godini ih je bilo 21.000, godini obilježenoj kao spektakularnoj po migrantima koji su hodali po danskim cestama u nadi da će ući u Švedsku, najpoželjnije odredište.

Izvršna vlast želi ograničiti pravo na socijalnu naknadu za azilante, pokrenuti mjere sigurnosti za centre u kojima su oni smješteni, olakšati protjerivanje onih čiji su zahtjevi odbijeni.

– Deset hiljada podnosilaca zahtjeva, to je previše – rekla je Strojberg, poznata po svojoj antimigratorskoj liniji.

Danska je šokirala mnoge branitelje ljudskih prava usvojivši u februaru zakon koji omogućava konfiskaciju novca od azilanata i vrijednih stvari da bi finansirali svoj boravak, naveo je AFP.

FENA

Share this post on social media