BH Telecom donirao Kantonalnoj bolnici Goražde 28.800 KM za nabavku hemodijaliznog aparata

BH Telecom donirao Kantonalnoj bolnici Goražde 28.800 KM za nabavku hemodijaliznog aparata
BH Telecom donirao Kantonalnoj bolnici Goražde 28.800 KM za nabavku hemodijaliznog aparata

Pandemija korona virusa je stvorila veliki pritisak na zdravstveni sistem u našoj zemlji zbog čega su zdravstvene ustanove i pacijenti suočeni sa brojnim problemima. Veliki broj zaraženih i oboljelih osoba te nedostatak lijekova i medicinske opreme dodatno otežavaju situaciju. Istovremeno, zdravstvene ustanove se suočavaju i sa problemima u liječenju pacijenata sa drugim oboljenjima.  

Pored brige o covid pacijentima, jedan od gorućih problema u zdravstvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde jeste tretman hemodijaliznih pacijenata koji zahtjevaju dugotrajno i kontinuirano liječenje, a koji po potrebnu terapiju moraju ići u Sarajevo. Način za rješavanje ovog problema i zaustavljanja nepotrebnog maltretiranja pacijenata jeste uspostava Dijaliznog centra na području Bosansko-podrinjskog kantona, zbog čega se Kantonalna bolnica Goražde obratila sa molbom za donaciju BH Telecomu.

Svjesni situacije u kojoj se nalaze naše zdravstvene ustanove, kompanija BH Telecom još jednom pokazala svoju društvenu odgovornost i Kantonalnoj bolnici Goražde uručila donaciju u iznosu od 28.800 KM za nabavku jednog hemodijaliznog aparata.

Prim.dr. Nermina Kamenica, direktorica Kantonalne bolnice Goražde, se zahvalila BH Telecomu na donaciji i na saradnji koja se u prethodnom periodu potvrdila nebrojeno puta.

Osim podrške kroz donacije, ne možemo zaboraviti pomoć i podršku u procesima obnove koju BH Telecom pruža Kantonalnoj bolnici Goražde i cijelom Bosansko-podrinjskom kantonu. Obzirom da je u toku tenderska procedura za nabavku hemodijaliznog aparata, kupovinom istog u Kantonalnoj bolnici Goražde će značajno biti poboljšan i unaprijeđen rad u Dijaliznom centru čija je izgradnja u toku. Otvaranje Dijaliznog centra pri Kantonalnoj bolnici Goražde i nabavka hemodijaliznog aparata uveliko će biti od pomoći, kako pacijentima koji svakodnevno putuju za Sarajevo, tako i za cijeli Kanton“, izjavila je direktorica Kamenica.

Sedin Kahriman, generalni direktor BH Telecoma, je istakao da je kompanija BH Telecom u prvim danima pandemije korona virusa hitno reagovala i donirala milion KM kantonalnim i općim bolnicama za nabavku potrebne medicinske opreme, ali da podrška tu nije stala.

Jedna od bolnica kojoj je uručena donacija u iznosu od 200.000 KM je i Kantonalna bolnica Goražde koja je ovu donaciju iskoristila za nabavku jednog sanitetskog vozila, deset pacijent monitora, anesteziološkog aparata, defribilatora, hirurškog abdominalnog seta i druge potrebne opreme koja je bila neophodna za rad bolnice i adekvatnu brigu o pacijentima. Međutim, i dalje nastojimo pružiti podršku koliko možemo te se nadam da će i ova donacija i nabavka potrebnog aparata pomoći pacijentima u Bosansko-podrinjskom kantonu i olakšati njihovo liječenje“, rekao je Kahriman.

 

BH Telecom d.d. Sarajevo