VIDEO/FOTO: U Travniku obilježen Međunarodni dan borbe protiv korupcije

U Travniku je danas obilježen Međunarodni dan borbe protiv korupcije uz mnogobrojne zvanice iz državnih i policijskih struktura, sudova, tužilaštava kao i političkih partija i izabranih zvaničnika.

Ovaj događaj dio je aktivnosti koje Općina Travnik provodi na izradi Akcionog plana borbe protiv korupcije a na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji na realizaciji projekta pod nazivom“Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i općina na izradi strategija/akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou“.

Projekat je rezultat Ugovora između Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Centra za razvoj medija i analize (CRMA) za realizaciji projekta “Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva ACCOUNT“.

Prva aktivnost načelnika Općine bila je formiranje Radnog tima za izradu Akcionog plana borbe protiv korupcije koji je već poduzeo niz aktivnosti, a čijem su sastavu: Aida Daul, Mirjana Lovrinović, Faris Hafizadić, Adis Fulurija i Suada Karajko.

Kao značajnu aktivnost izdvajamo postavljanje kutije za prijavu korupcije i potencijalno koruptivnog ponašanja sa primjedbama i sugestijama koje mogu pomoći.

Građani su imali mogućnost u prethodnih osam dana, u potpuno anonimnom prostoru dijela zgrade Općine ostaviti svoju prijavu.

Radni tim danas je otvorio kutiju, upoznao se sa pristiglim prijavama i preporukama za sprječavanje korupcije i iste nakon toga predočio načelniku Općine.

Osim toga, načelnik Općine Travnik, Admir Hadžiemrić, uručio je nagrade i priznanja učenicima travničkih škola, pobjednicima na konkursu za literarne radove na termu borbe protiv korupcije.

Više pogledajte u našem videu i fotogaleriji.

Općina Travnik/Agencija DAN

Share this post on social media