FOTO: Univerzitet u Travniku otvorio novu zgradu u Kiseljaku

BH Telecom

Samo su rijetki u posljeratnoj BiH imali viziju, jednog do tada, nepoznatog načina funkcionisanja obrazovnog sistema. Za ukalupljeni um tog vremena, svaka priča o obrazovanju pod privatnim okriljem, doživljavala se tek kao fikcija i nešto što se ne može realizirati.

Ipak, tu su se našli i vizionari, pojedinci koji su pripadali tom vremenu,ali su imali širi pogled. Bili su to stručnjaci različitih oblasti, spremni da sagledaju aktuelne tokove u regionu, pa i u visokoškolskom sistemu . Tada se rodila ideja o osnivanju privatnih fakulteta.

Te 2006. godine, kada je i počela pionirska, a sada uspješna priča a zove ze Univerzitet u Travniku, teško da su i oni najoptimističniji vjerovali da će već 2014, postati najveći privatni univerzitet u BiH.
Zbog svega navedenog, zadovoljstvo je na strani rektora Univerziteta, prof. dr. Rasima Dacića, a nakon uspješno završenog projekta izgradnje zgrade u kojoj su smješten Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, čiji je osnivač prof. Dacić, te Pravnog fakulteta, čiji je osnivač doc. dr. Ismet Alija.

Novosagrađeni objekt vrijedan je oko pet miliona maraka, a njegovo zvanično otvorenje upriličeno je u subotu u Kiseljaku, lokaciji koja formalno pripada SBK, ali zbog svog položaja, s pravom se može reći da je jednako pristupačna i svim studentima iz Kantona Sarajevo. No sama lokacija, nije jedino što ovim fakultetima, ali i Univerzitetu daje prednost. Na neke od tih dodatnih vrijednosti, ukazao je prilikom svečanosti rektor, prof. dr. Rasim Dacić:

-Univerzitet u Travniku je vodeći univerzitet u BIH. To nije naše mišljenje, već činjenica zasnovana na relevantnim podacima. Od osnivanja do danas, konstantno se radi na unapređenju fizičkih i ljudskih resursa, te se nastoje slijediti evropski standardi u oblasti visokog obrazovanja.

Prije svega, treba istaći da Univerzitet u Travniku ima preko 3 hiljade studenata, zatim više od 60 nastavnika u radnom odnosu, 40 asistenata te 45 službenika u stručnim službama. Pored toga, važno je napomenuti da Univerzitet ima tri zgrade sa preko 12.000 kvadrata.

Ovi podaci govore o tome da ispunjavamo sve uslove koje su propisani pravilima Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine. – kazao je između ostalog rektor Dacić.

U svom je obraćanju podsjetio i na to da je nova zgrada u koju su smješteni Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju te Pravni fakultet, izgrađena u skladu sa najvišim evropskim standardima, a raspolaže sa oko 5000 kvadratnih metara korisnog prostora. Namjenska izgradnja u konačnici za rezultat ima 16 učionica, 4 amfiteatara, 35 nastavničkih kabineta, računarski centar, dvije biblioteke sa preko 12 hiljada stručnih naslova, čitaonicu, te dva studentska restorana.

Uz ovakve tehničke pokazatelje, provjerene stručnjake angažirane na ovom Univerzitetu, te poslovnu politiku, koja se pokazala kao posve opravdana, za očekivati je da će mladi, odnosno studenti, zbog kojih sve ovo i postoji, prepoznati vrijednost i značaj postojanja Univerziteta u Travniku.

DAN.ba

Share this post on social media