PENDEŠ: Mladi ljudi napuštaju OS BiH jer smatraju da mogu naći bolji posao u zemljama zapadne Evrope

PENDEŠ: Mladi ljudi napuštaju OS BiH jer smatraju da mogu naći bolji posao u zemljama zapadne Evrope
BH Telecom

Ministrica odbrane BiH Marina Pendeš u intervjuu za novinsku agenciju Patria osvrnula se na informaciju Centra za sigurnosne studije u kojoj je navedeno da veliki broj ljudi smatra kako je korupcija u OS BiH najizraženija prilikom prijema vojnika i oficira, napredovanju u službi ili imenovanja u bh. vojno-diplomatska predstavništva u svijetu, a značajan procenat je i u segmentu javnih nabavki.  

– Generalno MO BiH za cilj ima borbu protiv korupcije. U posljednjih godinu i pol smo poduzimali i poduzimamo mjere kako bi stepen korupcije bio smanjen. Želim poručiti svakom mladom čovjeku koji ispunjava uvjete konkursa, a jedan takav za prijem oficira je u toku, da se jave, da nema bojazni od korupcije i da jedino sami sebi pomažu da postanu oficiri. Ukoliko im neko slučajno zatraži novac ili bilo šta drugo, molim ih da se meni jave na e-mail koji mogu naći na stranici MO BiH ili etičkoj liniji. Time će pomoći da se smanji rizik od korupcije – kaže Pendeš.

PATRIA: Plaće vojnika su jako male. Postoje li naznake da bi mogle biti povećane? 

PENDEŠ: Kao ministrica sam nezadovoljna plaćama, a zamislite tek kako su nezadovoljni vojnici. Zakon o plaćama definirao je procente i koeficijente. Tu je i Fiskalno vijeće od čijih odluka mi zavisimo. Ukoliko bi povećanje GDP bilo sa 0,9 posto na 1,5 bilo bi super. Imamo kalkulaciju, znamo koliko nam treba novca za povećanje plaća. Borimo se da do povećanja i dođe, ali moram kazati da u regionu jedino veću plaću imaju vojnici u Hrvatskoj, a u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji su manje od plaća pripadnika OSBiH.

PATRIA: Postoji li u Vijeću ministara saglasnost da dođe do povećanja izdvajanja budžetskih sredstava za MO BiH, odnosno OS BiH?

PENDEŠ: U Vijeću minstara postoji spremnost, kao i u Predsjedništvu BiH, koje je podržalo naše projekte modernizacije OSBiH, u vrijednosti od 300 miliona KM. Sastavni dio Pregleda odbrane BiH koji moramo dovršiti do 30. novembra jeste upravo plan modernizacije, sa projekcijom da se poveća izdvajanje na 2 posto. Ali, opet dolazimo do Fiskalnog vijeća u kojem sjede pored čelnika Vijeća ministara BiH entitetski premijeri i ministri finansija.

PATRIA: Pokazuju li entitetski premijeri i ministri finansija spremnost da se poveća izdvajanje za MO BiH-OS BiH?

PENDEŠ: Naravno da entiteti nisu spremni, jer su suočeni sa brojnim problemima, tu su socijalna davanja, penzije…

PATRIA: Oba entiteta podjednako nisu spremna? 

PENDEŠ: Da, oba. Entitetski ministri finansija se bore za zadovoljavanje izdvajanja iz budžeta koja su socijalne naravi i ne žele promijeniti svoj odnos prema povećanju izdvajanja za MO BiH-OS BiH.

PATRIA: Ukoliko bi se za potrebe OSBiH izdvojilo 2 posto GDP-a, da li je to dovoljno za ispunjavanje svih NATO standarda? 

PENDEŠ: Mi bi bili zadovoljni i sa 1,5 posto. Time bi zadovoljili ne samo modernizaciju OS BiH već i povećanje plaća vojnicima.

PATRIA: Posljednjih mjeseci mediji pišu, a to su informacije Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamenta BiH, da su vojnici gladni, da samo sebi kupuju obuću… i da li je tačno da u magacinima imate samo tri nove uniforme?

PENDEŠ: To nije istina! Mi imamo značajne količine uniformi. Trenutno radimo na izmjenama jer nismo zadovoljni uniformama za žene. One će biti prekrojene. Nabavka novih uniformi bit će i početkom naredne godine. Također, nije postojao problem sa hranom u smislu da su vojnici gladni, već nije bilo začina, svježeg voća i povrća… jer ako toga nemate automatski ne ispunjavate ono što je definirano pravilnikom o ishrani koji sam potpisala prošle godine.

PATRIA: Kako se došlo u tu sitaciju?

PENDEŠ: Možda se nije na vrijeme planiralo. Padali su tenderi, postojale objektivne i subjektivne slabosti. Sada na svim lokacijama ima i začina i svježeg voća i povrća u ishrani vojnika. Već drugi put nam evo pada tender za municiju, a u BiH imamo samo dvije tvornice za proizvodnju. Naložila sam formiranje komisije zbog tog padanja tendera, da se izvrši analiza i utvrdi da li postoje objektivni problemi ili možda osobe koje su dovele do toga. Utvrdi li se da postoje osobe koje su dovele do padanja tendera, kao ministrica ću poduzeti određene mjere da se spriječi da neko takav i dalje radi u MO BiH.  Nažalost, ono što moram potencirati jeste da je značajan broj mladih ljudi napustio OS BiH…

PATRIA: Jesu li naveli razloge napuštanja?

PENDEŠ: Oni podnesu samo zahtjev, ne moraju navoditi razloge.

PATRIA: Zašto vojnici napuštaju OS BiH, a unazad samo nekoliko godina ogroman broj mladih željeli su biti profesionalni vojnici?

PENDEŠ: Većina ih smatra da će naći bolji posao u zapadnoj Evropi. Većina koji su napustili OS BiH su iz reda hrvatskog naroda. Isto tako, kako ih je značajan broj napustio, tako se sada isti oni žele vratiti, jer nije ni zapadna Evropa što su očekivali. Ne kažem da je plaća vojnika adekvatna, ali trenutno nismo u poziciji da povećamo plaće.

PATRIA: Predsjedništvo BiH usvojilo je smjernice Pregleda odbrane BiH i dokument je vraćen MO BiH. 

PENDEŠ: Svaka država na bazi dosadašnjih iskustava i eventualnih prijetnji svakih 5 ili 10 godina radi ovakav dokument. Mi smo 2006. godine imali definiranu strukturu OS BiH, raspored smjernica, prijetnje sa kojima se BiH tada suočavala. Danas, 10 godina poslije prijetnje su potpuno drugačije, i na temelju njih iskazane su potrebe za veličinom i rasporedom OS BiH. Uradili smo Pregled odbrane i dostavili ga Predsjedništvu BiH od kojeg smo dobili smjernice. Tako je za veličinu OS BiH Predsjedništvo BiH reklo da je to 9.200 pripadnika, pripadnika rezervnog sastava 4.600. Umjesto 63 perspektivne lokacije, rečeno je 57. Sada se radi na novom Pregledu odbrane koji mora biti gotov do 30. novembra.

PATRIA: Beogradski mediji forsiraju priču da u izradi Pregleda odbrane BiH učestvuje američka privatna kompanija u kojoj su penzionisani američki generali, a koji su bili uz HVO u akciji Oluja. Također, postavljaju pitanje koja je njihova uloga.

PENDEŠ: Suština je da SAD i NATO Štab u Sarajevu pomažu MO BiH prilikom priprema analize određenih dokumenata.  NATO Štab u Sarajevu je naš partner i on nam pomaže u postizanju određenih nivoa, standarda. Mi kažemo da li nam je njihova pomoć potrebna u određenim situacijama ili ne. Firma o kojoj se piše, nju plaćaju SAD. I sve što MO BiH radi je transparentno, na osnovu Sporazuma koji MO BiH ima sa SAD i nema ništa sakriveno. Ne rade sami, pomažu nam i u ulozi su objektivnog posmatrača koji nas usmjerava.

PATRIA: Pa jesu li radili Pregled obrane BiH?

PENDEŠ: Bili su samo posmatrači. Pregled odbrane BiH kao dokument radio je rukovodni tim MO BiH, a ne firma iz Amerike.

PATRIA: Uvjeti iz Talina su uvjet za aktiviranje MAP, a dalje i za članstvo u NATO Savezu. Šta nam je još ostalo? 

PENDEŠ: Uknjižba imovine. Uspjeli smo u proteklih godinu dana uknjižiti 20 lokacija, što je ukupno 24 od 63 lokacije. Sve se nalaze na području FBiH. Nakon odluke Apelacionog vijeća Suda BiH koja je pravosnažna očekujem uskoro da se uknjiži i objekat Veliki Žep u Han Pijesku.

PATRIA: Optimista ste. Uskoro kažete. Kako mislite uskoro kada je Pravobranilaštvo RS najavilo apelaciju vezano za tu odluku?

PENDEŠ: Uopće to ne želim komentirati. Apelaciono vijeće Suda BiH donijelo je odluku i nema nakon toga više priče. Odluka se provodi.  Na teritoriji RS je 21 lokacija. Moram reći da ni u FBiH ne ide sve svojim tokom, jer ima problema sa neriješenim imovinsko-pravnim odnosima. Ne želim da to bude politička priča, jer knjiženje ide svojim tokom. Uknjižba imovine nije samo u korist OS BiH, već i entiteta. Postoji značajan broj neperspektivnih lokacija, od kojih je 11 spremno za predaju entitetima, ali entitetske vlade nisu spremne da ih preuzmu upravo zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa. Da bi se moglo investirati potrebni su čisti papiri, a mi imamo nešto uknjiženo na bivši SSNO, nešto na općine, nešto kao društvena nešto kao državna imovina. Dok to nije čisto niko ne želi ni investirati.

Novinska agencija Patria

Share this post on social media