Ambasadori PIC-a: Nema pravne osnove za održavanje referenduma u RS-u

Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) još jednom su pozvali organe vlasti Republike Srpske da ne održe referendum 25. septembra, navodeći da se sudska odluka mora poštovati.

– Ustavom BiH je definirano da je Bosna i Hercegovina demokratska država koja funkcionira na temeljima vladavine prava. Nijedna institucija niti organ vlasti u BiH ne mogu djelovati izvan ustavnog poretka.

Odluke Ustavnog suda BiH moraju se poštovati. Ovlasti Suda jasno su definirane Aneksom 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji Sudu daje jurisdikciju za rješavanje sporova između različitih nivoa vlasti.

Prema tome, ne postoji pravni osnov za održavanje entitetskog referenduma u Republici Srpskoj 25. septembra – navodi se u izjavi ambasadora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira.

Kako je saopćeno iz Ureda visokog predstavnika u BiH, ambasadori ponavljaju da nijedan referendum ne može promijeniti konačnu i obavezujuću prirodu odluka Ustavnog suda BiH.

– Odluka Ustavnog suda BiH u potpunosti ostaje na snazi i mora se poštovati. Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su u više navrata naglašavali, uključujući i izjave iz juna 2016. godine i decembra 2015. godine, ‘da je Ustavni sud BiH sastavni dio Aneksa 4 Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP) i ima ključni značaj za njegovu provedbu’ – navedeno je također u izjavi.

Ambasadori Upravnog odbora PIC-a izrazili su punu podršku Ustavnom sudu BiH i relevantnim institucijama u nastojanju da se omogući poštivanje odluke Suda.

Pozivaju na rješavanje pitanja javnih praznika putem političkog dijaloga i na što skorije usvajanje odgovarajućih zakonskih izmjena u cilju provedbe odluke Suda iz novembra 2015. godine.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC) pozvao je još jednom sve strane da se uzdrže od ishitrenih poteza i retorike koja zagovara podjele. Oštro osuđuje sve izjave koje podrivaju stabilnost i sigurnost ili osporavaju teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.

– Republika Srpska će ostati sastavni i esencijalni dio suverene države Bosne i Hercegovine u skladu s Općim okvirnim sporazumom za mir. Upravni odbor PIC-a ponavlja da neće biti prekrajanja mape BiH.

Upravni odbor PIC-a apelira na političke lidere na svim stranama da se okrenu rješavanju ekonomskih i socijalnih izazova s kojima se susreću građani Bosne i Hercegovine, a koji su od ključne važnosti za stabilnost Bosne i Hercegovine i njenu evropsku budućnost. Upravo to su pitanja koja su od životne važnosti za zemlju i njene građane – navedeno je također.

Ruska Federacija se ne pridružuje ovoj izjavi.

Share this post on social media