Vlada FBiH usvojila Informaciju o malim hidroelektranama

Vlada FBiH usvojila Informaciju o malim hidroelektranama
Vlada FBiH usvojila Informaciju o malim hidroelektranama

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o uputstvu za korištenje Kataloga kriterija za održivi razvoj hidroelektrana do 10 MW, te se upoznala s preporukama za njegovo donošenje.

U skladu s preporukama, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je da pripremi i Vladi dostavi prijedlog odluke o usvajanju ovog kataloga.

Izmjene i dopune Kataloga kriterija za održivi razvoj hidroelektrana do 10 MW donosi Vlada FBiH, na prijedlog resornog ministarstva, uz mišljenje federalnih ministarstava okoliša i turizma, zatim prostornog uređenja, te energije, rudarstva i industrije.

Komisiju za koncesije Federacije BiH Vlada je zadužila da pripremi i dostavi joj na razmatranje i usvajanje Prijedlog izmjena i dopuna Pravila o postupku dodjele koncesija u skladu s prijedlogom lnterresome radne grupe.

Vlada FBiH preporučuje kantonima da, u okviru svojih nadležnosti, izmijene i dopune legislativu u oblasti koncesija, kako bi bila moguća primjena Kataloga kriterija za održivi razvoj hidroelektrana do 10 MW.

FENA