Faik Adilović imenovan za novog policijskog komesara SBK/KSB

Za policijskog komesara imenovan je Faik Adilović, diplomirani inžinjer saobraćaja iz Travnika, a na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova

Na danas održanoj 11. vanrednoj sjednici Vlada SBK je donijela Rješenje o imenovanju Policijskog komesara u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

Za policijskog komesara imenovan je Faik Adilović, diplomirani inžinjer saobraćaja iz Travnika, a na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je dala saglasnost na potpisivanje Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa sa Hercegovačkom bankom d.d. Mostar.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih pitanja je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova (Izgradnja javne rasvjete u Općini Travnik), u konkuretskom postupku ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „MIG Elektro“ d.o.o. Mrkonjić grad,
– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova (Izgradnja kanalizacijskog priključka dijela ulice Tisovačka cesta – Podcarica na gradsku kanalizacijsku mrežu, MZ Busovača 1, općina Busovača), direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača,
– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci (,Izrada glavnog projekta za naselje Bobaši-Gradina, općina Vitez), direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem ,,BNT INŽENJERING“ d.o.o. N.Travnik,
– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci (Izrada idejnog i glavnog projekta za kanalizaciju Bučići, općina N.Travnik), direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „BNT INŽENJERING“ d.o.o. N.Travnik,
– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci (Izgradnja dijela javne rasvjete Balaguša, MZ Pribilovići, općina Novi Travnik), u konkuretskom postupku ugovor će se potpisati sa najpovoljnijim ponuđačem „MIG ELEKTRO“ d.o.o. Mrkonjić Grad,
– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovor o javnoj nabavci (Isporuka materijala za javnu rasvjetu u naseljima općine Novi Travnik), u konkuretskom postupku ugovor će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem „INTER – COM“ d.o.o. Zenica (LOT1., 2. . i 3.)

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za pitanje boraca donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu Transfer za manifestacija, obilježavanje značajnih datuma i sportskih aktivnosti, odlukom se izdvaja iznos od 43.000,00 KM,
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2016. godinu Transfer udruženjima branilaca, odlukom se izdvaja iznos od 152.000,00 KM.

Vlada SBK/KSB / Agencija DAN

Share this post on social media