Sa Liste ugroženih dobara obrisano njih pet

photo: Avaz

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na današnjoj je sjednici usvojila izmjene i dopune odluke o proglašenju nacionalnim spomenikom Nekropole sa stećcima na lokalitetima Kaursko groblje (Ciklice) i Brdo u Vrbljanima, Općina Konjic, saopćeno je iz Komisije.

Izmjena i dopuna odluke odnosi se na definisanje nove zone zaštite i zaštitnog pojasa, čime su stvoreni uslovi da se za predmetni lokalitet formira posebna katastarska čestica na koju će se odnositi mjere zaštite propisane odlukom Komisije.

Donesen je i zaključak da je prioritet u radu Komisije u narednom periodu izrada smjernica za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima, te uvođenje kategorizacije i u tom kontekstu utvrđivanje kriterija za pojedine kategorije.

Također je donesen zaključak da se s Liste ugroženih dobara brišu ona za koja su otklonjeni rizici njihove ugroženosti i koja su rehabilitovana.

Tako su sa te Liste brisani – Historijska građevina – Careva džamija (Gradska ili Obradovića džamija) u Bileći, Graditeljska cjelina – Čaršijska džamija (Sinan-kadi efendijina ili Čučkova džamija) u Nevesinju, Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Požarnici, Grad Tuzla, te Historijsko područje – nekropola sa stećcima u Vincu, Općina Jajce.

Na protekloj sjednici Komisija je donijela odluku o produženju režima zaštite za 19 dobara sa Liste peticija.

Komisija je zasjedala u sastavu – predsjedavajući Komisije Amir Pašić te članovi Goran Milojević i Radoje Vidović.

FENA

Share this post on social media