Fadil Novalić pojasnio: Neće se plaćati federalni porez na poklon i nasljedstvo

Fadil Novalić pojasnio: Neće se plaćati federalni porez na poklon i nasljedstvo
Fadil Novalić pojasnio: Neće se plaćati federalni porez na poklon i nasljedstvo - photo: Patria

Federalni premijer Fadil Novalić oglasio se večeras na Facebooku gdje je pojasnio da porez na poklon i nasljedstvo je već decenijama regulisan kantonalnim zakonima.

Prijedlog federalnog zakona upravo predviđa da se federalni porez na poklon i nasljedstvo ne plaća onda kada se plaća kantonalni porez ili kada kantonalni zakon oslobađa plaćanja poreza na poklon i nasljedstvo. Porez na nasljedstvo i poklon će se i dalje plaćati isključivo po zakonu kantona, a čak i ako postoji poresko oslobođenje po propisu kantona, porez se neće plaćati po zakonu Federacije BiH. Svi kantoni na određeni način propisuju obavezu poreza na poklon i nasljedstvo, kao i poreska oslobađanja.

Najčešće su u kantonima najbliži srodnici (prvi nasljedni red, često i šire) oslobođeni poreza na nasljedstvo i poklon, pa tako naprimjer, ako osoba u Ključu nasljeđuje ili dobija na poklon kuću od svojih roditelja, ona neće platiti ni kantonalni porez, a ni federalni porez.

Međutim, ako bilo gdje u Federaciji BiH primate na poklon ili nasljedstvo nekretninu od osobe s kojom niste ni u kakvom srodstvu, zbog čega budete morali platiti kantonalni porez, opet nećete platiti federalni porez.

Razlog zbog kojeg se porez na nasljedstvo i poklon uopće pominju u prijedlogu Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH je isključivo tehničke prirode, jer nasljedstvo i poklon predstavljaju dohodak i stoga je bilo potrebno precizno propisati da se na takav dohodak ne plaća federalni porez“, pojasnio je Novalić.

Patria

Share this post on social media