FOTO: Domaća humanitarna organizacija MFS – EMMAUS prikupila 36 tona kurbanskog mesa za korisnike Centra «Duje» i socijalno ugrožene

BH Telecom

Domaća humanitarna organizacija MFS-EMMAUS prikupila je ove godine oko 36 tona kurbanskog mesa najvećim dijelom za potrebe korisnika Prihvatnog centra „Duje“, a jedan dio mesa bit će korišten za potrebe Narodne kuhinje u Doboju, kao i Centra za djecu u Srebrenici, kojima ova aktivnost uveliko pomaže u redovnoj ishrani.

Na zahtjev donatora veliki dio kurbanskog mesa bio je usmjeren prema  socijalno ugroženom stanovništvu, osobama iz ruralnih područja Istočne Bosne, te kolektivnim naseljima.

Prihvatni centar “Duje” trenutno ima 419 korisnika iz cijele BiH, različitih socio-zdravstvenih patologija, među kojima najviše starijih i nemoćnih, te lica sa invaliditetom, zatim lica sa psihičkim oboljenjima i djece bez roditeljskog staranja. U Centru radi 150 uposlenika, među kojima je najviše njegovatelja i medicinskih tehničara, kao i pratećeg osoblja. Centrom rukovodi Stručni tim kojeg čine socijalni radnici, ljekari, psiholozi i defektolozi.

“Kao i kod većine institucija i organizacija koja su servis za pružanje usluga najugroženijim kategorijama društva problemi su skoro identični. Naš motiv da istrajemo je pomoć i podrška dobrih ljudi. Jedan od primjera je Kurban bajram i velika solidarnost građana, koji su svoje kurbansko meso usmjerili prema korisnicima naših usluga, zbog čega smo im u ime svih onih koji će tokom cijele godine imati zdravu i redovnu ishranu, neizmjerno zahvalni”, izjavio je Hamzalija Okanović direktor humanitrane organizacije MFS – EMMAUS.

Najintezivnija saradnja Centra ostvaruje se sa Ministarstvom rada i socijalne politike Tuzlanskog kantona, sa preko 70 Centara za socijalni rad iz cijele BiH, Edukacijsko- rehabilitacijskim fakultetom u Tuzli, Islamskim pedagoškim fakultetom u Bihaću, i Institutom za rehabilitaciju iz italijanskog Agazzia, i drugim.

Centar “Duje” poznat je i kao posljednja nada i utočište za sve one koji nisu u stanju voditi sami o sebi brigu. Plan je da se nivo usluge dodatno podigne kroz unaprijeđenje uslova boravka, što podrazumjeva velika ulaganja u izgradnju i nadogradnju postojeće infrastrukture, i standardizaciju u skladu sa domaćom i stranom legislativom.

Dobro se boljim vraća!

MCM/MFS – EMMAUS

Share this post on social media