MUP SBK/KSB: Spriječen unos materije za koju se sumnja da je opojna droga u karantin

Spriječen unos materije za koju se sumnja da je opojna droga u karantin
Spriječen unos materije za koju se sumnja da je opojna droga u karantin - photo: Agencija DAN (arhiv)

Od početka aktivnosti u vezi korona virusa (COVID 19) policijski službenici Uprave policije MUP-a Srednjobosanskog kantona u saradnji sa nadležnim organima i službama kontinuirano poduzimaju intezivne aktivnosti na realizaciji važećih naredbi nadležnih kriznih štabova.

U okviru brojnih aktivnosti koje se poduzimaju, uspostavljena je i elektronska baza u koju se evidentiraju osobe kojima su izdata Rješenja o izolaciji i karantinu od strane nadležnih organa. Baza je dostupna svim policijskim upravama i stanicama,  kao i svim nadležnim zdravstvenim službama i sudskim organima na nivou kantona. Korištenje baze omogućuje svakodnevno praćenje stvarnog stanja na terenu, te blagovremeno reagovanje po ukazanoj potrebi.

O složenosti i obimnosti zadanih obaveza najbolje govori podatak da je do sada na području našeg kantona izdato oko 4000 Rješenja o izolaciji osoba u trajanju od 14 dana, kojom prilikom  su policijski službenici svakodnevno vršili obilazak svih osoba na terenu. Zbog kršenja izolacije izdat je 41 prekršajni nalog, te sačinjene 94 službene zabilješke koje su dostavljene nadležnim organima na daljnje postupanje. Aktuelno je još oko 400 Rješenja o izolaciji osoba koje se svakodnevno obilaze, kao i  stalno osiguranje svih karantina na području našeg kantona.

Pored navedenih aktivnosti, službenici policije aktivno rade i na drugim poslovima i zadacima, uključujući i borbu protiv zloupotrebe opojnih droga.

Naime, policijski službenici PS Travnik koji su osiguravali karantinu, koja se nalazi u stambenom objektu u mjestu Polje Slavka Gavrančića, općina Travnik, izvršili su pregled kutije od lijekova koju je E.M. rođen 1989. godine iz Travnika pokušao dostaviti osobi koja se nalazi u karantinu. Tom prilikom pronađena je određena količina materije za koju se sumnja da je opojna droga cannabis. Pronađena materija je oduzeta, a protiv navedenih osoba slijedi poduzimanje zakonskih mjera i radnji .

Službenici policije u vezi aktuelne problematike nastavljaju sa pojačanim aktivnostima koje poduzimaju u okviru svojih nadležnosti, a sve u cilju očuvanja povoljnog sigurnosnog stanja na području Srednjobosanksog kantona.

MUP SBK/KSB