Postavlja se kaldrma na most Starog grada u Travniku (VIDEO)

Svjedoci smo obimnih radova na samome ulazu u tvrđavu Stari grad u Travniku.

Vrijedni radnici pod nadzorom stručnog osoblja Zavičajnog muzeja Travnik realizuju obnovu mosta koja uključuje niz aktivnosti, a trenutno je u toku postavljanje “biser-kaldrme”,

Više smo o ovim radovima razgovarali sa Fatimom Maslić, direktoricom Zavičajnog muzeja Travnik.

Agencija DAN