U Donjem Vakufu osnovan Centar za kulturu, informisanje i sport

U Donjem Vakufu osnovan Centar za kulturu, informisanje i sport

Općinsko vijeće Donjeg Vakufa prihvatilo je odluke o prestanku rada JU Dom kulture i JP RTV Donji Vakuf, od kojih je formirana jedinstvena Javna ustanova Centar za kulturu, informisanje i sport.

Za direktora Centra imenovan je Kenan Hrvačić, a formirani su i svi drugi organi rukovođenja u ovoj javnoj ustanovi, koja je osnovana radi stvaranja ušteda i efikasnijeg djelovanja u segmentima kulture, informisanja i sporta na teritoriji donjovakufske općine.

Centar će na dan prestanka rada Doma kulture i RTV Donji Vakuf, 30. septembra, preuzeti njihove prostorije, opremu, sredstva, prava i obaveze.

Svi zaposlenici, koji su bili u stalnom radnom odnosu, zadržat će svoj radno-pravni status i bit će raspoređeni u skladu s njihovom stručnom spremom u JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf.

Prihvaćen je, također, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i opisu poslova u ovom centru, kao i Pravilnik o njegovom radu.

FENA

Share this post on social media